Thay đổi một đô la Thay đổi một đô la S số Z màu vàng tu mảng dài 3 S số Z màu vàng tu mảng dài 3 Gỗ màu đen Gỗ màu đen Đồng cỏ kinh dị Đồng cỏ kinh dị Thar Thar The Face Off The Face Off Cowboy tuyệt vọng Cowboy tuyệt vọng A Tale of Two Guns A Tale of Two Guns Bí mật Ghost. Bí mật Ghost. Hàng ngàn dặm không ở lại Hàng ngàn dặm không ở lại Nhập cư. Nhập cư. Hit cuối cùng Hit cuối cùng The Woman Who Robbed the Stagecoach The Woman Who Robbed the Stagecoach Các Harder Họ Fall Các Harder Họ Fall Heart of the Gun Heart of the Gun Vượt qua Vượt qua Bắt đạn Bắt đạn Lao Henry. Lao Henry. Chó Chó Shang nan hai. Shang nan hai. Forgiven This Gun4hire Forgiven This Gun4hire Tinh thần hoang dã Tinh thần hoang dã Hạnh phúc của gu Hạnh phúc của gu Lạc đà 3 nơ linh hồn Lạc đà 3 nơ linh hồn Hướng dẫn về súng bắn của Wild West Hướng dẫn về súng bắn của Wild West
Tổng số tìm kiếm 1943 Số trang hiện tại 1/78 Trang sau Trang cuối